***JEZUS z NAZARETU...PROROK IMIENIA JEGO***

Wpis

środa, 21 grudnia 2011

*Jezus z Nazaretu...

*Jezus z Nazaretu...

*Prorok Boga All'Jah...

 

**A...

**H...**S...*ur.*20.05.2 r.p.n.*erą...

*miejsce urodzenia...*Nazaret...

*IESOUS...

*cztery samogłoski ma...dwie spółgłoski są w nim...a także jego cała liczba;osiem jedynek i tyle samo dziesiątek...i osiem setek to jego imię jako proroka*

zapisano...

*literę *I* i liczby *10,8,200,70,400 i 200*

*888...

*suma *888*ukazuje *powołanie-wezwanie...*przez...

*Boga All'Jah...

*człowieka Ziemi jako...*Proroka Boga All'Jah...*Zwycięzcę...*który odziedziczył *Prawo picia...*z...*Kielicha Wiedzy...

*Boga Ojca All'Jah...*w...*Duchu Boga...

*i...

*Kielicha Wiary...*Boga Matki All'Jah...*w...*Duchu Świętym...


http://glosbiblii.blox.pl

*I zjednoczył...*Bóg Matka All'Jah...*w...*Duchu Świętym...*na...*Górze Ararat...*człowieczeństwo proroka Jezusa z Nazaretu z...*Niebiańską...*Mocą i Wolą...*Boga Ojca All'Jah...*w...*Duchu Boga...*otwierającą przed nim...

*Bramy Góry Synaj...*Tym samym stał się...*Prorokiem Duchowego...*Odpoczynku...*Sugestii...*i...*Tchnienia...*Boga Ojca All'Jah...*i...*Boga Matki All'Jah...*w którym...

*Bóg All'Jah...*jako człowieka...*Proroka...

*Myśli...*Prawa Imienia All'Jah...*sobie upodobał.. 

*Proroka...*Myśli...*Prawa Imienia All'Jah...*Proroka...*Wiedzy...

*od... *Boga Ojca All'Jah...*w...*Duchu Boga...*i...*Proroka...*Wiary...*w...*Bogu Matce All'Jah...*przez...*Ducha Świętego...

*To...*Wiedza-*Sugestia...*w...*Duchu Boga...*i...*Wiara *Tchnienie...*w...*Duchu Świętym...*przynosząca odkupienie zagubionej ludzkości...*uświęcenie...*umysłu,duszy i ciała...*za Życia w...*Ziemi Nowej...*Królestwie Ducha Świętego...

*ku...*Odpocznieniu...*Umysłu...*i...*Duszy...*po...*Życiu...

*w...*Nowym Niebie...*Królestwie Boga...

*Tak...* Prorok...*jak i...*człowiek Ziemi...*ma władzę...*wierzyć w...*zstępujące-objawione...*Słowo Żywoty Świętej...

*Kto...*odnajdzie znaczenie tego...*Słowa...*Objawionego...

*przez Proroka...*nie zakosztuje śmierci ani w tym życiu...

*ani w...*przyszłym...

*Niech ten,który szuka,nie ustanie w poszukiwaniach,aż znajdzie.I gdy znajdzie ową prawde objawioną o...*Bogu All'Jah...*będzie się dziwił ale to go...*Zbawi...

*Nie bywa prorok uznany we własnej ojczyżnie,tak jak lekarz,który zwykle nie jest uznany przez tych,którzy go znają...

*Nie jest możliwe aby człowiek służył jednocześnie dwóm Bogom...*Panu Bogu..*i...*Bogu All'Jah...*jednego będzie chwalił,a drugiemu będzie..*urągał...

*Bo...

*Dokąd...*śmierć-Ego-grzech świętokradztwa,cudzołóstwa i bałwochwalstwa..w człowieku będzie sprawowała władzę,to przekaz *życia i nowe narodziny drugiego człowieka...nie zawsze będzie należyty,bo człowiek winien poznać prawdę objawioną przez proroków...*aby mógł odróżnić *słowo-objawione...*z woli...*Boga Ojca i Matki All'Jah...*które jest...*Zbawieniem...*dla Życia,a "słowo-nakazane" z woli..*Pana Boga..*które jest..*grzechem-goryczą..*życia...*i..*urąganiem..*Bogu All'Jah...

 *Bo...

*Jestem...

*To...*człowiek...*Umysłu...*i...*Duszy...

*Nowego Nieba...

*Boski Umiłowany..*w...*Bogu Ojcu All'Jah...

*w...*Królestwie Boga...

*jest...

 *po...*Życiu...*Odpocznieniem...*w...*Bogu Ojcu All'Jah...

*bez...*Ciała...*w...*Duchu Boga...

*i...*w...*Duchu Świętym...

*nie jestem..

*ziemski Umiłowany..*w..*Panu Bogu...

*w..*Królestwie Ducha Świata..

*starej ziemi..*starego nieba..

*To..*człowiek..*za Życia..*który..*posiada..*Ciało..*Rozum...

*i..

*zamkniętą Duszę..*i..*Dar..*Pana..

*w...*Duchu Świata...

*A...

*Jestem...

*To...*człowiek...*za Życia...

*duchowy Umiłowany w...*Bogu Matce All'Jah...

*Królestwie Ducha Świętego...

*gdzie posiada...*Ciało...*Umysł...*i...*Duszę...

*i...*Ducha Boga...

*w...*Duchu Świętym...

 

 

http://tajemnicajezusa.blox.pl  

 

 

   http://grotajezusa.blox.pl


 

http://haprorok.blogspot.com  

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
aischyren
Czas publikacji:
środa, 21 grudnia 2011 12:48