***JEZUS z NAZARETU...PROROK IMIENIA JEGO***

Wpisy

 • środa, 21 grudnia 2011
  • *Jezus z Nazaretu...

   *Jezus z Nazaretu...

   *Prorok Boga All'Jah...

    

   **A...

   **H...**S...*ur.*20.05.2 r.p.n.*erą...

   *miejsce urodzenia...*Nazaret...

   *IESOUS...

   *cztery samogłoski ma...dwie spółgłoski są w nim...a także jego cała liczba;osiem jedynek i tyle samo dziesiątek...i osiem setek to jego imię jako proroka*

   zapisano...

   *literę *I* i liczby *10,8,200,70,400 i 200*

   *888...

   *suma *888*ukazuje *powołanie-wezwanie...*przez...

   *Boga All'Jah...

   *człowieka Ziemi jako...*Proroka Boga All'Jah...*Zwycięzcę...*który odziedziczył *Prawo picia...*z...*Kielicha Wiedzy...

   *Boga Ojca All'Jah...*w...*Duchu Boga...

   *i...

   *Kielicha Wiary...*Boga Matki All'Jah...*w...*Duchu Świętym...


   http://glosbiblii.blox.pl

   *I zjednoczył...*Bóg Matka All'Jah...*w...*Duchu Świętym...*na...*Górze Ararat...*człowieczeństwo proroka Jezusa z Nazaretu z...*Niebiańską...*Mocą i Wolą...*Boga Ojca All'Jah...*w...*Duchu Boga...*otwierającą przed nim...

   *Bramy Góry Synaj...*Tym samym stał się...*Prorokiem Duchowego...*Odpoczynku...*Sugestii...*i...*Tchnienia...*Boga Ojca All'Jah...*i...*Boga Matki All'Jah...*w którym...

   *Bóg All'Jah...*jako człowieka...*Proroka...

   *Myśli...*Prawa Imienia All'Jah...*sobie upodobał.. 

   *Proroka...*Myśli...*Prawa Imienia All'Jah...*Proroka...*Wiedzy...

   *od... *Boga Ojca All'Jah...*w...*Duchu Boga...*i...*Proroka...*Wiary...*w...*Bogu Matce All'Jah...*przez...*Ducha Świętego...

   *To...*Wiedza-*Sugestia...*w...*Duchu Boga...*i...*Wiara *Tchnienie...*w...*Duchu Świętym...*przynosząca odkupienie zagubionej ludzkości...*uświęcenie...*umysłu,duszy i ciała...*za Życia w...*Ziemi Nowej...*Królestwie Ducha Świętego...

   *ku...*Odpocznieniu...*Umysłu...*i...*Duszy...*po...*Życiu...

   *w...*Nowym Niebie...*Królestwie Boga...

   *Tak...* Prorok...*jak i...*człowiek Ziemi...*ma władzę...*wierzyć w...*zstępujące-objawione...*Słowo Żywoty Świętej...

   *Kto...*odnajdzie znaczenie tego...*Słowa...*Objawionego...

   *przez Proroka...*nie zakosztuje śmierci ani w tym życiu...

   *ani w...*przyszłym...

   *Niech ten,który szuka,nie ustanie w poszukiwaniach,aż znajdzie.I gdy znajdzie ową prawde objawioną o...*Bogu All'Jah...*będzie się dziwił ale to go...*Zbawi...

   *Nie bywa prorok uznany we własnej ojczyżnie,tak jak lekarz,który zwykle nie jest uznany przez tych,którzy go znają...

   *Nie jest możliwe aby człowiek służył jednocześnie dwóm Bogom...*Panu Bogu..*i...*Bogu All'Jah...*jednego będzie chwalił,a drugiemu będzie..*urągał...

   *Bo...

   *Dokąd...*śmierć-Ego-grzech świętokradztwa,cudzołóstwa i bałwochwalstwa..w człowieku będzie sprawowała władzę,to przekaz *życia i nowe narodziny drugiego człowieka...nie zawsze będzie należyty,bo człowiek winien poznać prawdę objawioną przez proroków...*aby mógł odróżnić *słowo-objawione...*z woli...*Boga Ojca i Matki All'Jah...*które jest...*Zbawieniem...*dla Życia,a "słowo-nakazane" z woli..*Pana Boga..*które jest..*grzechem-goryczą..*życia...*i..*urąganiem..*Bogu All'Jah...

    *Bo...

   *Jestem...

   *To...*człowiek...*Umysłu...*i...*Duszy...

   *Nowego Nieba...

   *Boski Umiłowany..*w...*Bogu Ojcu All'Jah...

   *w...*Królestwie Boga...

   *jest...

    *po...*Życiu...*Odpocznieniem...*w...*Bogu Ojcu All'Jah...

   *bez...*Ciała...*w...*Duchu Boga...

   *i...*w...*Duchu Świętym...

   *nie jestem..

   *ziemski Umiłowany..*w..*Panu Bogu...

   *w..*Królestwie Ducha Świata..

   *starej ziemi..*starego nieba..

   *To..*człowiek..*za Życia..*który..*posiada..*Ciało..*Rozum...

   *i..

   *zamkniętą Duszę..*i..*Dar..*Pana..

   *w...*Duchu Świata...

   *A...

   *Jestem...

   *To...*człowiek...*za Życia...

   *duchowy Umiłowany w...*Bogu Matce All'Jah...

   *Królestwie Ducha Świętego...

   *gdzie posiada...*Ciało...*Umysł...*i...*Duszę...

   *i...*Ducha Boga...

   *w...*Duchu Świętym...

    

    

   http://tajemnicajezusa.blox.pl  

    

    

      http://grotajezusa.blox.pl


    

   http://haprorok.blogspot.com  

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   aischyren
   Czas publikacji:
   środa, 21 grudnia 2011 12:48